ADVERTISING

Outdoor advertising
img
img
img
img
HALARJEV HRIB route: Rog.Slatina - Celje
Tarp: 8x3 m , illuminated
DOLE route: Dramlje - Ċ entjur pri Celju
Tarp: 5x3 m , illuminated
HALARJEV HRIB route: Rog.Slatina - Celje
Tarp: 5x3 m
HALARJEV HRIB route: Celje - Rog.Slatina
Tarp: 5x3 m
Coming soon ...